Till senaste kommentaren

Årsredovisning för ideell förening?

Hej

Vad gäller för upprättande av årsredovisning för ideell förening?
Vilken definition är på medelantalet anställda, ingår styrelseledamöter här?
Om man lämnat in årsredovisning tidige fast det inte varit nödvändigt, måste man lämna in årsredovisning även i fortsättningen?

Kommentarer

 • Hej Maria!

  Ideella föreningar är skyldig att upprätta årsredovisning om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor och föreningen uppfyller två eller fler av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
  • Medelantalet anställda har uppgått till fler än 50.
  • Värdet av föreningens tillgångar enligt balansräkningarna (balansomslutningen) har uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i företaget eller föreningens enligt resultaträkningarna har uppgått till mer än 80 miljoner kronor.
  Årsredovisningen och revisionsberättelsen behöver endast skickas in om föreningen uppfyller de tidigare nämnda kraven.

  Du kan läsa mer information i årsredovisningsguiden för ideella föreningar.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.