Till senaste kommentaren

Årsredovisningar från Trossamfund

Går det att beställa årsredovisningar från trossamfund. Hur vet man om de lämnat in någon.
Björn Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Björn!

  Det är inte alla trossamfund som är skyldiga att lämna in en årsredovisning.
  Ett registrerat trossamfund är skyldigt att upprätta årsredovisning om det har tillgångar överstigande en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet och når upp till  mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.
  Samma villkor gäller om det registrerade trossamfundet är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

  Du kan beställa en årsredovisning via vår webbplats.

  Med vänlig hälsning

  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.