Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Har ditt ärende blivit avskrivet?

Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till att en anmälan om registrering blir avskrivet och vad du kan göra. För ansökningar, om till exempel dispenser, gäller vissa andra regler.

Varför avskrivs ett ärende
De vanligaste anledningarna till att vi avskriver ärenden:
  • Svarstiden i ett föreläggande har gått ut och vi har inte fått in något svar.
  • Svarstiden har gått ut och registreringsavgiften har inte alls eller bara delvis kommit in.
Att överklaga avskrivningen 
Du kan överklaga vår avskrivning, men bara om beslut gäller dig och går emot dig.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla information om:
  • vilken avskrivning som överklagas
  • den ändring i beslutet för avskrivning som begärs.
Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Härnösand, men skicka det till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Överklagandet ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från dagen för avskrivningen. Bolagsverket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter överlämnar vi överklagandet till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Vad händer sedan? 
När förvaltningsrätten beslutat eller dömt skickar de beslutet eller domen till oss. Om de kommit fram till att vår avskrivning var felaktig återupptar vi handläggningen av ärendet.

Vi kan inte använda inskickade handlingar igen 
Vi kan inte använda handlingar från ett avskrivet ärende till en ny anmälan.

Tips!  
För att undvika att ärendet går till avskrivning är det viktigt att du är noga med att läsa de förelägganden som vi skickar. Har du anmält en e-postadress kan du kontrollera ditt skräppostfilter så att föreläggandet inte hamnat där.

Lämna gärna ett telefonnummer när du fyller i kontaktuppgifterna i anmälan, så kan vi nå dig lättare vid behov.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.