Till senaste kommentaren

Digital signering av årsredovisning

Hur fungerar det med datering vid digital signering av årsredovisning? Ska man utelämna datum i dokumentet så att signeringsdatumet är det som gäller?
Om man skriver datum och detta kommer skilja sig från datumet för signering - vilket är det då som gäller?

Kommentarer

 • Hej Inger!

  När samtliga personer som ska skriva under årsredovisningen har gjort det räknas den som upprättad. Detta datum bör framgå antingen i dokumentet eller vid signeringen.

  Tänk på att fastställelseintyget ska skrivas under i original. Här tillåts inte digital signering.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!
  Om man skickar in årsredovisningen och fastställelseintyget digitalt i s k iXbrl-fil som sedan skrivs under av behörig person, så anses väl det vara original av fastställelseintyget?
  /Mats
  Mats
 • Hej Mats!

  Om du använder godkänd programvara för att lämna in årsredovisningen digitalt så ses alla de handlingarna som original.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!
  Jag arbetar som redovisningskonsult och upprättar ett stort antal årsredovisningar för mina olika klienter. För ett år sedan köpte jag ett program från min leverantör av bokslutsprogram där man kan signera olika dokument digitalt i tron att det kunde användas för att skicka in årsredovisningar. Men så var inte fallet. Nu har jag istället använt det i några fall som originalhandling för underskrift med Bank-Id. Många av mina klienter (aktiebolag) är enmansföretag med bara en aktieägare utan revisor. Tidigare har jag ju oftast satt årsstämman till samma dag som årsredovisningen skrivs under.
  Min fråga är kan jag slå ihop dessa båda dokument till en PDF-fil så att underskriften anses avse båda dokumenten? Det blir samma digitala signering av alla blad.
  Mats
 • Hej Mats!

  Om du inte använder godkänd programvara för att lämna in årsredovisningen digitalt så måste fastställelseintyget skrivas under i original. Resten av årsredovisningen kan vara en digitalt signerad kopia.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  Bra information ovan från förra året men skulle vilja fråga en ytterligare sak på temat Digital signering.

  Jag uppfattar ovanstående som att det är okej att styrelsen samt revisor signerar årsredovisningen digitalt (dock ej fastställelseintyget), även om det rör sig om ett bolag som inte sedan har porogramvara/möjlighet att lämna in Årsredovisningen digitalt.

  Är det korrekt uppfattat? I rådande situation blir detta av särskild vikt att kunna göra.

  Tack för skyndsamt svar!

  Anki
 • Hej Anki!

  Det stämmer. Om ni avser att skicka in er årsredovisning per post kan själva årsredovisningen vara digitalt signerad så länge ni använder en signeringstjänst som följer lagkraven för avancerad elektronisk underskrift.

  Fastställelseintyget måste skrivas under i original.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.