Till senaste kommentaren

Varför är det obligatoriskt att anmäla verklig huvudman i e-tjänsten?

Varför går det bara att anmäla verklig huvudman elektroniskt?
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det är bestämt i förordningen om registrering av verkliga huvudmän (2017:667) att anmälan ska göras elektroniskt.

  Vi ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

  Men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den.  

  Mer information om verklig huvudman
  Bolagsverket
 • Bolag 1 ägs till 100% av Företag 1, som i sin tur ägs till 47% av Företag 2 och till 53% av Företag 3.
  De som representerar ägarna är ordförande i Företag 2 och vice ordförande i Företag 3, samt övriga styrelseledamöter.
  Är det personerna som representerar huvudägarna (hela styrelsen eller bara de två namngivna ovan) som är verkliga huvudmän för Bolag 1, eller är det Företag 2 och 3?
  Caroline
 • Hej Caroline!

  En verklig huvudman i ett aktiebolag är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:
  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.
  Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.