Frivillig likvidation kostnad

Jag vill avveckla mitt bolag genom frivillig likvidation, Omsättningen senaste året ligger under 100 000 kr. Vad anser du att ungefärlig kostnad blir för likvidatorn i mitt fall?

Kommentarer

 • Hej Allan!

  Den fasta avgiften till Bolagsverket för en frivillig likvidation av aktiebolag avser själva anmälan och för kallelse på okända borgenärer. Du hittar de aktuella avgifterna under rubriken Likvidation.

  Bolagsverket kan inte svara på vilka fler kostnader som kommer att uppstå under likvidationstiden eller hur mycket en likvidator tar betalt på grund av att det varierar från fall till fall.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!
  1. Kan avgiften och andra kostnader vid frivillig likvidation tas från  kapitalet i aktiebolaget eller ska jag som äger aktiebolaget stå för dessa?

  Birgitta
 • Hej Birgitta!

  Kostnaderna för likvidationen, inklusive likvidatorns arvode, ska normalt tas från aktiebolagets tillgångar.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej
  När en bostadsrättsförening blir färre än 3 medlemmar är det inte längre en förening. Lämpligt bör då vara att begära frivillig likvidation. Ungefär hur lång tid tar ett sådant förfarande ?
  Hälsningar
  Siv
  Siv
 • Hej Siv!

  Tidsåtgången varierar från fall till fall. På vår webbplats kan du läsa information om frivillig likvidation för bostadsrättsföreningar och hur förfarandet går till.

  Det som bland annat påverkar tidsåtgången vid frivillig likvidation är att beslutet ska fattas på en eller i vissa fall två efter varandra följande föreningsstämmor. Om föreningen också har bestämmelser i stadgarna för likvidation måste de också uppfyllas.

  Kallelsetiden på okända borgenärer, som är 6 månader, ska också ha löpt ut innan likvidatorn kan avge sin slutredovisning och föreningen anses upplöst.

  Med vänlig hälsning

  Tobias
 • Hej, vill likvidera mitt handelsbolag som inte används, hur går man tillväga för att avveckla?
  Henrik
 • Hej Henrik!

  På vår webbplats hittar ni information om hur ni går tillväga för att avveckla ert handelsbolag.

  Med vänlig hälsning
  Emelie
 • Hej! Det står att likvidatorn skall vara en lämplig person för uppgiften. Kan jag (som inte har några kopplingar till företaget) utgöra likvidator för min frus aktiebolag (50.000 kr-bolag)? Om det är ok hur utser Bolagsverket mig då isåfall?

  Med vänlig hälsning,
  Jan
  Jan
 • Hej Jan!

  På vår webbplats kan du läsa mer information om vem som kan utses och kraven som ställs på en likvidator.

  Där hittar du också den blankett du använder för att anmäla ditt intresse som likvidator.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej !
  Kan en bolagsstämma i ett mindre aktiebolag besluta om likvidation, men överlåta till styrelsen att ordna med anmälan till Bolagsverket, när verksamheten har avyttrats?
  Med vänlig hälsning
  Karin
  Karin
 • Hej Karin!

  Det är precis så en frivillig likvidation går till. Stämman tar beslutet och någon i styrelsen skriver under och skickar in anmälan till Bolagsverket.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej !
  En liten följdfråga - måste man på bolagsstämman besluta om när man ska anmäla likvidation eller kan styrelsen besluta om det ?
  Med vänlig hälsning
  Karin
  Karin
 • Hej igen Karin!

  Det behövs inte ta ett beslut om vilket datum anmälan ska skickas in.

  Beslutet om att avveckla bolaget genom frivillig likvidation börjar gälla samma dag som stämman röstar igenom det. Anmälan ska sedan skickas in till Bolagsverket inom rimlig tid.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.