Till senaste kommentaren

Fusion genom absorbtion med ett bolag vars egna kapital understiger 50 % av aktiekapitalet?

Kan fusion genom absorbtion göras trots att bolaget som ska övertas har ett eget kapital som är lägre än 50 % av aktiekapitalet? Gäller onoterade bolag där moderbolaget äger 60 % av dotterbolagets aktier och övriga aktieägare är överens om fusionen.

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Ja, du kan göra en fusion trots att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

  Men du ska vara medveten om att styrelsen fortfarande har ansvar för
  att upprätta kontrollbalansräkning och eventuellt sätta företaget i likvidation.
  Om företaget inte följer reglerna i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551) kan
  styrelsen bli personligt ansvarig.

  Med vänlig hälsning
  Annika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.