Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Handlingar vid minskning av Aktiekapital

Hej! Vi är ett litet AB som drivs av två personer med ett AK på 100 000 SEK. Nu kommer jag dock att sälja mina 50% i företaget till min partner och låta honom driva det vidare.
I samband med försäljning kommer vi att ansöka tillstånd för att minska vårt AK till 50 000 SEK och samtidigt göra ett återköp på samma belopp för mig när jag går ur företaget.
I stora drag vill jag enbart ha tillbaka den summa jag investerade från första början, ingen över- eller underkurs och min partner känner inte ett behov att sitta med ett AK på 100 00 SEK.

Jag har läst på och vi kommer att skicka in blankett 819 samt 830 då minskningen gäller ett återköp som ABL säger. Vi kommer även att upprätta bifoga dokumenten:
Anmälan med försäkran
Bolagsstämmoprotokoll
Motiverat yttrande från styrelsen
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning
Revisorsyttrande

Då vi startade företaget mars 2018 så har vi ännu ingen årsredovisning att visa upp (20:12-handlingar). Fungerar vårt senaste utplockade BR & RR som substitut för årsredovisningen? Kan vi skicka in 819 och 830 samtidigt till Bolagsverket eller behövs blankett 819 processas först och sedan ansöka om 830?

MVH
Oscar

Kommentarer

 • Hej Oscar!

  Ni kan skicka in blanketterna och avgifterna för detta samtidigt. Vi handlägger då tillståndsansökan så snart anmälan om minskningen är registrerad.

  Blankett 819 måste vara oss tillhanda inom fyra månader från beslutet om minskningen och 830 måste vara oss tillhanda inom två månader från att vi har registrerat anmälan om minskningen.

  Anmälan och bolagsstämmoprotokoll ska skickas in.
  Motiverat yttrande från styrelsen ska upprättas, men behöver inte skickas in till oss.
  Då företaget är nybildat, behöver ni inte skicka in någon årsredovisning eller annan handling som substitut för årsredovisningen. Ni behöver heller inte skicka in någon redogörelse över åtgärder i samband med minskningen eller något revisorsyttrande.


  Med vänlig hälsning
  Emelie

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.