Hur blir bosättningskravet efter brexit?

Brexit utan avtal
Om Storbritannien lämnar EU utan att något utträdesavtal godkänts blir landet i formell och praktisk mening ett tredjeland i förhållande till EU. Om så sker skulle det enligt den tidtabell som gäller inträffa vid midnatt den 31 oktober.

Ett avtalslöst utträde innebär att det inte blir en övergångsperiod och EU-regler upphör således att gälla Storbritannien.

Utträde utan avtal kallas ofta hård brexit. Den svenska regeringen har i presskonferens den 28 augusti 2019 informerat att det nu är läge för företagen att förbereda sig för en hård brexit.

Brexit med avtal
Om den brittiska regeringen och Europeiska rådet lyckas enas om ett justerat utträdesavtal, och det avtalet sedan godkänns av det brittiska parlamentet, kommer en övergångsperiod träda i kraft. Det innebär att Storbritannien i praktisk mening har kvar sina åtaganden gentemot övriga EU-länder under den här övergångsperioden.

På vår webbplats kan du läsa fler frågor och svar om brexit.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.