Jag har fått en förseningsavgift för min årsredovisning, vad händer nu?

Om du inte skickar in aktiebolagets årsredovisnings­handlingar i tid måste företaget betala en förseningsavgift. Att inte ta fram årsredovisningen i tid kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för.
  • När är sista dagen att betala?
    Betalningen ska vara hos Bolagsverket på förfallodagen.
  • Vad händer om företaget inte betalar förseningsavgiften?
    Betalar inte företaget avgiften skickar vi en uppmaning om att betala. Om företaget ändå inte betalar avgiften skickar vi ärendet till Kronofogden som arbetar med att driva in skulder.
  • Kan företaget få anstånd med betalning?
    Bolagsverket saknar möjlighet att lämna anstånd med betalning eller träffa avtal beträffande amortering av förseningsavgifter. Det beror på att vi enligt 4 § Indrivningsförordning (1993:1229) måste driva denna fordran vidare inom viss tid.
Om du tycker att Bolagsverkets beslut om förseningsavgift för en årsredovisning är felaktigt kan du klaga på det. Du måste betala även om du skickar en klagan. Ändras beslutet betalas avgiften tillbaka.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.