Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kallelse till extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen för beslut om likvidation

Hej, stadgarna i vår bostadsrättsförening säger att kallelse till ordinarie stämma eller extra stämma skall sändas ut 6 till 2 veckor innan stämman. Vi ska nu hålla en extra stämma för att besluta om likvidation pga av friköp. Stadgarna säger inget om kallelsetider mm i samband med likvidation.
Bostadsrättslagen säger i 9 kap 14 § att reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller avseende föreningsstämma. I 6 kap 18§ st 2, 2 p säger den lagen att kallelse till extra föreningsstämma skall utfärdas minst 4 veckor innan om det är fråga om likvidation.
Då våra stadgar inte har någon föreskrift om kallelse till extrastämma för att besluta om likvidation, tolkar jag då lagen rätt att det är minst 4 veckor som gäller i enlighet med de ovannämnda reglerna i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.
Carl Henrik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Carl Henrik!

    Om det står i stadgarna att kallelsetiden är tidigast sex veckor och senast två veckor så gäller det även för beslut om likvidation.

    Med vänlig hälsning
    Emelie

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.