Kan du ersätta en redan registrerad årsredovisning med en ny?

Ja, vi registrerar en ny årsredovisning när ett företag begär att vi byter ut den redan registrerade årsredovisningen.

Det räknas dock inte som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Enligt Bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning.

Om ditt företag vill göra ändringar behöver du också kontakta Skatteverket, eftersom det kan påverka hur mycket skatt företaget ska betala. Det är upp till bolagsstämman att avgöra om de kan fastställa en ny resultat- och balansräkning och lämna in den nya årsredovisningen till oss för registrering och offentliggörande.

Om företaget vill byta ut den registrerade årsredovisningen ska du skicka in:
  • en skriftlig begäran om att vi ska byta ut årsredovisningen där du också skriver varför företaget vill byta ut den
  • en ny komplett årsredovisning med fastställelseintyg.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.