Till senaste kommentaren

Likvidation av Bygdegårdsförening u.p.a

Vår bygdegårdsförening har funnits sedan 1952 som ekonomisk förening u.p.a med andelar. 2011 ombildade vi till en ideell medlemsförening där tillgångarna i form av bygdegård och kassa samt andelskapital (ca 7000 kr)övertogs av den nya föreningen. Vi fick då uppgift om att efter 10 år utan verksamhet o tillgångar skulle ekonomiska föreningen "automatiskt" likvideras.
Stämmer det?
Går det göra tidigare och hur?
Christer Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christer!

  Vi kan inte göra avregistreringar per automatik. Det krävs någon form av anmälan för att vi ska kunna avregistrera er ekonomiska förening.

  Det finns några olika tillvägagångssätt för likvidation av ekonomisk förening.

  Om er förening inte bedrivit någon verksamhet under de senaste tio åren kan ni ansöka om upplösning utan likvidation av föreningen. Vi har inte några blanketter för den här typen av avregistrering utan ni får själva skriva er ansökan och skicka den till oss per post. Ansökan görs då av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

  Vill ni avregistrera er förening tidigare ansöker ni om frivillig likvidation av föreningen till oss. Ni använder då blanketten Frivillig likvidation, nr 932 och skickar med en vidimerad kopia av protokollet från föreningsstämman där minst två tredjedelar av de röstande på stämman säger ja till likvidationen om inte stadgarna säger annat.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.