Till senaste kommentaren

Likvidera aktiebolag inom dödsbo

Kan man likvidera ett aktiebolag inom ett dödsbo (som äger hela bolaget f.n.), eller måste arvskiftet ske först så att aktierna övergår till ny(a) ägare?
Beslut om likvidation ska enligt er hemsida fattas av bolagsstämman, men då ägaren är död kan denne inte kallas till bolagsstämman, än mindre rösta om förslaget till likvidation.
Hela styrelsen är i aktuellt fall vid liv, så både ordförande och suppleant finns tillgängliga. Dessa två är samtidigt också de båda och enda personerna som har rätt till dödsboet.
Kan dödsboet i så fall fatta beslutet om likvidation?

Kommentarer

 • Hej Johan!

  Det går att likvidera ett aktiebolag inom ett dödsbo. Ni får själva välja om arvsskiftet ska göras först.

  Företrädarna för dödsboet kan kalla till en bolagsstämma där de beslutar om likvidation.
  I röstlängden ska det framgå vilken/vilka som företräder dödsboets aktier på stämman.

  Med vänlig hälsning.
  Erika
  Erika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.