Till senaste kommentaren

Måste bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar skicka in årsredovisning?

Måste bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar skicka in årsredovisning?

Kommentarer

 • Hej Peter!

  Bara om föreningen räknas som en större förening måste årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket.

  I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för er förening och läsa vad årsredovisningen ska innehålla.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Vid vilken omsättning/omslutning anses en bostadsförening vara en större förening?
  Var kan jag finna uppgiften om "större eller mindre"?
  John
 • Hej John!

  En bostadsrättsförening är skyldig att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om föreningen når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än  50  anställda i medeltal.
  • Mer än  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.
  Detsamma gäller om bostadsrättsföreningen är en moderförening och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.


  I vår årsredovisningsguide kan du läsa mer om vad som gäller.

  Med vänlig hälsning

  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.