Till senaste kommentaren

Kan samfälligheter bilda ekonomisk förening

Hej,

Vi är 4 Samfälligheter som var och en förvaltar en GA ( väg) Nu skall Servanet bygga fiber som läggs i alla 4 vägarna. REV (Riksförbundet för Enskilda vägar) rekommenderar att bilda en Ek förening som juridisk motpart vid kontraktskrivande, utförande och garanti besiktningar. Livslängd för Föreningen blir 5-6 år. Föreningens enda aktivitet blir skriva upplåtelser, kontroll vid byggnation, garanti kontroll etc. Jag skall kolla om det ur lantmäterisynpunkt kan genomföras.

Kan våra 4 Samfälligheter vara delägare och var och en utse en representant i Styrelsen?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.