Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Minskning av aktiekapital med två olika orsaker

Hej,
Vi har ett bolag med ackumulerade förluster, vi vill minska aktiekapitalet genom indragning av aktier för att täcka förlusten i bolaget och sedan minska aktiekapitalet genom indragning av aktier för att återbetala till ägare. Ska jag skicka in blankett 819 tillsammans med bolagsstämmans beslut att minska aktiekapital för täckning av förlust först och sedan skicka in blankett 819 samt 830 tillsammans med Anmälan med försäkran, Bolagsstämmoprotokoll,
Motiverat yttrande från styrelsen, 20:12-handlingar (årsredovisning m.m.),
Revisorsyttrande.

Eller kan jag ha med båda besluten på samma bolagsstämma och skicka in allt ovan samtidigt?

Kommentarer

 • Hej Henrik!

  Ni kan ta med båda besluten på samma stämmoprotokoll med förutsättningen att ni först tar beslutet att täcka förlusten och därefter beslut om återbetalning till aktieägare.

  Därefter skickar ni in en vidimerad kopia av protokollet tillsammans med blanketten Minska aktiekapitalet, nr 819 och Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830. Är beslutet taget på extra bolagsstämma skickar ni även med styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen. Om bolaget har en registrerad revisor så ska även revisorns yttrande skickas med.

  Ni kan anmäla båda besluten på samma blankett om att Minska aktiekapitalet, nr 819.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Tack Tobias.

  När man minskar aktiekapital för att täcka förlust kan man då avrunda uppåt? Om jag har ack förlust på 22,8 MSEK kan jag då minska aktiekapitalet med 23MSEK?
  Henrik
 • Hej Henrik!

  Om du har en förlust på 22,8 MSEK i balansräkningen under fritt eget kapital är det inte tillåtet minska kapitalet utöver den summan.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.