Till senaste kommentaren

När gäller ändring i AB-styrelse - datum för anmälan eller när Bolagsverkets handläggning är klar?

Hej!

På er hemsida står:
En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och verkställande direktör.

Samtidigt står det att era handläggningstider för den här typen av ärenden är 20 arbetsdagar. Jag vill därför bara dubbelkolla: Om ett bolag har anmält ändringar i styrelsen och anmälan kommit in till er den 31 januari, kan den nya styrelsen då sammanträda t ex den 15 februari även om ni inte har hunnit handlägga anmälan ännu?

/Rebecca
Rebecca Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Rebecca!

  Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 13 § har ändringar i styrelsens sammansättning verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

  Bolagsverket registrerar inte datum för när en styrelse tillträder och vi kan inte heller svara på när en styrelse är behörig att företräda ett företag. Det finns inget enkelt sätt att göra den bedömningen eftersom det exempelvis kan ha kommit in många kompletteringar med olika uppgifter i ett ärende. Det kan därför finnas flera datum att ta hänsyn till i ett ärende.

  Det är bara en domstol som i slutändan kan avgöra vem som är behörig att företräda ett företag vid en viss tidpunkt.

  Om det gäller ett specifikt ärende är du välkommen att kontakta oss så kan vi berätta vad som kommit in och vilket datum så får du göra en egen bedömning.

  Med vänlig hälsning
  Annika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.