Nya avgifter 1 februari 2019

Från och med den 1 februari 2019 kommer vi att ändra vissa avgifter för bland annat aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, företagsinteckningar och e-ingivna kungörelser.

Vi är huvudsakligen en avgiftsfinansierad myndighet. Det innebär att vår verksamhet inte finansieras med skattemedel, utan att vi istället tar ut avgifter för det vi gör.

På vår webbplats kan du läsa mer om vilka avgifter som ändras.

Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.