Genomförd nyemission

Kan bolaget börja använda pengarna från genomförd emission efter att bolaget skickat in anmälan (inkl bankintyg) men innan Bolagsverket har registrerat emissionen?

Kommentarer

 • Hej Christina!

  När aktierna är tecknade och betalade och företaget har erhållit ett bankintyg som visar att pengarna satts in på ett särskilt konto är det möjligt att använda pengarna, men vi rekommenderar att företaget låter dem kvarstå på kontot till dess att registrering av emissionen har skett.

  Om ärendet för registrering exempelvis skulle kräva ett nytt bankintyg för att det intyg som skickats in är bristfälligt kan det bli problem att få ett nytt sådant utfärdat av banken om pengarna har använts.

  Om emissionen av något skäl inte skulle registreras, antingen för att det inte anmälts till Bolagsverket inom lagstadgad tid eller för att det anmälda beslutet eller handlingarna i övrigt är bristfälliga och inte åtgärdats av företaget i tid eller att ärendet avskrivs av andra skäl, blir beslutet ogiltigt.

  Om beslutet blir ogiltigt registreras aldrig de aktier som tecknats och de som betalat in pengar får därmed istället en fordran på företaget. Företaget blir skyldigt de som tecknat aktierna pengarna de betalat in. Om pengarna då redan har använts av företaget kan de kanske inte betalas tillbaks omgående till de som tecknat aktier men nu inte får några aktier för sina inbetalade pengar.

  Med vänlig hälsning
  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.