Ordet firma blir företagsnamn

Den 1 januari 2019 trädde den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersatte firmalagen och innebar bland annat att ordet firma ändrades till företagsnamn.

De svenska orden
Ändringar:
  • Firma ändrades till företagsnamn.
  • Bifirma ändrades till särskilt företagsnamn.
  • Parallellfirma ändrades till företagsnamn på främmande språk.
De engelska översättningarna
På engelska blev det:
  • business name (företagsnamn)
  • secondary business name (särskilt företagsnamn)
  • business name in translation (företagsnamn på främmande språk).
Förut stod det firma i lagen
Firmalagen har tidigare reglerat vad ett företag kan ha för namn. I den benämns företagsnamnet med ordet firma, vilket är lite missvisande eftersom firma också i folkmun används för företaget som helhet.

I den nya lagen om företagsnamn är ordet firma i betydelsen företagsnamn borta. Istället heter det företagsnamn.

På Bolagsverket har vi i många sammanhang använt företagsnamn istället för firma, men firma har använts i en del dokument. Vi har använt bifirma och parallellfirma, som vi nu ersätter.

Uttrycken firmateckning, firmatecknare och firman tecknas av berörs inte av denna lagändring.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.