Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ordet firma blir företagsnamn

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersätter firmalagen och innebär bland annat att ordet firma ändras till företagsnamn.

De svenska orden
Ändringar:
  • Firma ändras till företagsnamn.
  • Bifirma ändras till särskilt företagsnamn.
  • Parallellfirma ändras till företagsnamn på främmande språk.
De engelska översättningarna
På engelska blir det:
  • business name (företagsnamn)
  • secondary business name (särskilt företagsnamn)
  • business name in translation (företagsnamn på främmande språk).
Förut stod det firma i lagen
Firmalagen har tidigare reglerat vad ett företag kan ha för namn. I den benämns företagsnamnet med ordet firma, vilket är lite missvisande eftersom firma också i folkmun används för företaget som helhet.

I den nya lagen om företagsnamn är ordet firma i betydelsen företagsnamn borta. Istället heter det företagsnamn.

På Bolagsverket har vi i många sammanhang använt företagsnamn istället för firma, men firma har använts i en del dokument. Vi har använt bifirma och parallellfirma, som vi nu ersätter.

Uttrycken firmateckning, firmatecknare och firman tecknas av berörs inte av denna lagändring.
Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.