Till senaste kommentaren

Överföra tillgångar från Enskild Firma till AB

Hej

Jag har haft enskild firma i många år och nu sista året har jag kunnat leva på det och det ser bra ut framgent också. Den enskilda firmans verksamhet är IT-konsulting, konferensverksamhet, turism, stuguthyrning och jord och skogsbruk.

Jag avser att starta AB men jag vill ta med alla verksamheter förutom jord och skogsbruk från den enskilda firman. Den ska endast ha verksamheten jord och skogsbruk.

Det finns en del maskiner och inventarier kopplade till den enskilda firman, Detta vill jag överföra till AB. Det borde gå in som eget kapital då det är värt betydligt mer än 50.000.
Är det möjligt att göra så ?

Hur gör man rent bokföringmässigt och hur visar man att jag tar över maskinerna till AB när jag ansöker om registrering ? Ska jag köpa ut maskinerna från EF till AB ?

Kommentarer

 • Hej David!

  Egendom som är till nytta för företaget kan användas istället för kontanter för att utgöra kapitalet vid nybildandet av ett aktiebolag. Sådan typ av egendom kallas för apportegendom.

  Att överföra ägandet av egendomen mellan din enskilda näringsverksamhet och det nybildade aktiebolaget ses som en privat affärsuppgörelse. Bolagsverket kan därför inte vägleda i hur en sådan transaktion ska äga rum eller hur den ska bokföras. Jag rekommenderar dig istället att söka hjälp av en revisor eller revisionsbolag.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Tack för svar.
  Följdfråga: Om jag istället som brukligt sätter in 50.000 som eget kapital utan att ta in apportegendom.

  Kan jag då när AB är registrerat köpa in egendomen till marknadsvärde från det enskilda företaget och förståss redovisa moms och inkomst samt göra motsvarande minskning i tillgångar för maskiner ?

  Syftet är att överföra den verksamheten där maskinerna används från EF till AB.
  David
 • Hej igen David!

  Eftersom ägandeskiftet av egendomen då igen ses som en privat affärsuppgörelse mellan de två företagen så kan vi på Bolagsverket inte ge råd i hur du ska bokföra transaktionen.

  Bolagsverket har bara i uppdrag att kontrollera bolagets kapital vid bildandet eller vid ärenden där kapitalet ska höjas eller sänkas. Kontrollen görs då mot antingen ett bankintyg som ska skickas in tillsammans med ärendet eller mot ett utlåtande från auktoriserad eller godkänd revisor som intygar apportegendomens värde.

  Jag råder dig återigen att ta kontakt med en revisor eller revisionsbolag som kan hjälpa dig med dina frågor kring hur tillgångarna kan skifta ägare och hur du sedan bokför dem som en del av företagets eget kapital.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.