Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Registrering av personaloptioner

Om företaget ger ut personaloptioner ska du anmäla dem till oss på samma sätt som teckningsoptioner. Vi gör inte skillnad på dem och andra teckningsoptioner.

Så här anmäler du teckningsoptioner 
  1. Bolagsstämman beslutar om utgivning av personaloptioner. Stämman kan också bemyndiga styrelsen att ta beslutet och då ska du anmäla det genast till Bolagsverket med blanketten Bemyndigande för emissioner, nr 824. Styrelsen får inte besluta om emission innan bemyndigandet är registrerat.
  2. Du skickar in en bestyrkt kopia av protokollet där beslutet att ge ut teckningsoptioner framgår tillsammans med blanketten Utgivande av teckningsoptioner, nr 826
  3. Du anmäler den eventuella aktieteckningen med blanketten Aktieteckning på grund av teckningsoptioner, nr 829.
Tips!
På vår webbplats kan du hitta en protokollmall för Extra bolagsstämma – beslut om utgivande av teckningsoptioner.

Skatteverket - Personaloptioner
Läs mer information om personaloptioner hos Skatteverket.

Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.