Protokoll BRF stämma

Av tidigare erfarenhet från en ekonomisk förening så tror jag att det i protokollet från en årsstämma i en BRF ska vara angivet vilken person som är revisor, inte bara ett revisionsföretag, och att den personen ska ha sitt personnummer med. Stämmer det? Undra också om det i stämmoprotokollet ska anges vilka som ska vara firmatecknare, med personnummer, eller om det räcker att det står i stadgarna att "styrelsen är firmatecknare"?

Kommentarer

 • Hej Ida!

  Väljer en förening ett revisionsbolag som revisor så räcker det valet på stämman. Sedan om revisor ska registreras så krävs det att det finns en huvudansvarig revisor från revisionsbolaget som ska registreras med personnummer, namn och adress. Det valet gör revisionsbolaget.

  Val av firmatecknare görs på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman. Där väljs firmatecknare utifrån vad som eventuellt står i föreningens stadgar.

  Sedan när eventuell ändring av styrelsen ska anmälas till Bolagsverket så ska även beslutad firmateckning anmälas.

  Med vänlig hälsning


  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.