Registrera filial

Hur registrerar jag en filial? Vad behöver skickas in till Bolagsverket?

Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Du skickar in nedanstående med post till Bolagsverket. Filialer kan inte använda verksamt.se för registrering eller ändring.
  • Anmälan, nr. 887 för filial eller nr. 810 för bankfilial.
  • Registreringsbevis (original eller bestyrkt kopia), från det utländska företagets registreringsmyndiget. Beviset bör inte vara äldre än sex månader.
  • Konkursfrihetsbevis (original eller bestyrkt kopia), utfärdat av myndighet i hemlandet.
  • Bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling (kopia) som gäller för det utländska företaget.
  • Årsredovisning (kopia) för det utländska företaget, och för moderföretag om sådant finns, för de två senaste räkenskapsåren.
  • Fullmakt (bestyrkt kopia) för filialens verkställande direktör och, i de fall sådan/sådana utsetts, vice verkställande direktör (er). (Mall med exempel på fullmakt finns här) 
  • Handling som styrker behörighet att underteckna fullmakt för filialens verkställande direktör och vice verkställande direktörer, exempelvis registreringsbevis eller intyg från notarius publicus. Handlingen ska innehålla uppgifter om det utländska företagets registrerade styrelse och firmateckningsrätt. Handlingen bör inte vara äldre än sex månader. 
  • Kopia av pass eller annan id-handling för filialens verkställande direktör (och vice verkställande direktörer) – gäller de som inte är folkbokförda i Sverige.
  • Notifiering eller tillstånd (kopia) från Finansinspektionen – gäller om filialen ska bedriva finansiell verksamhet (till exempel bankverksamhet).
  • För Bankfilial måste alltid minst två firmatecknare anmälas.
  Tobias F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.