Till senaste kommentaren

Revisor i ekonomisk förening eller bostadsrättsförening

Är det krav att ha en revisor för ekonomisk förening eller bostadsrättsförening?

Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ja, minst en revisor. Det kan till exempel vara någon i föreningen som har goda kunskaper i ekonomi men det kan också vara någon som är revisor till yrket. I riktigt stora föreningar finns krav på att revisorn ska vara auktoriserad.

  En revisor ska
  • vara minst 18 år
  • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
  • inte ha förvaltare.
  Revisorn får inte vara
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.
  Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

  Med större föreningar menas bland annat föreningar som uppfyller minst två av de följande kriterierna två år i rad (samma kriterier):
  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i föreningen har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

  Tobias F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.