Till senaste kommentaren

Starta ett dotterbolag till ett befintligt AB

 • hur gör man för att starta ett dotterbolag, 
 • hur lång tid tar det
 •  och kostnad. 
 • ( är det ett annat namn som används än dotterbolag hittar inget om det )   mvh åsa

Kommentarer

 • Hej Åsa!

  Dotterbolag är en definition av att ett företag ägs av ett annat företag. Det är alltså inte en egen bolagsform som aktiebolag eller handelsbolag.

  När du väljer att registrera det nya företaget så ska moderbolaget teckna sig för mer än 50% av aktierna i stiftelseurkunden för att förhållandet mellan bolagen ska bli moder- och dotterbolag. Du måste också registrera ett nytt företagsnamn för det nybildade företaget.

  Här kan du se våra handläggningstider om när du kan förvänta dig bli tilldelad en handläggare för nybildning av aktiebolag.

  Här kan du se vår prislista för aktiebolag. Där ser du också att avgiften är lägre om du gör din anmälan via vår e-tjänst på verksamt.se

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • tack så jätte mycket för svar.
   har jag förstått rätta att jag ska kolla tiden och priset som att nybilda aktiebolag
  mvh åsa
  Åsa
 • Hej Åsa!

  Ja, det stämmer.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej! Jag har en enskild firma som jag vill ska bli dotterbolag till mitt AB. Hur går jag tillväga?
  Jan
 • Hej Jan!

  I praktiken kan inte en enskild näringsverksamhet vara ett dotterbolag. Som enskild näringsidkare är du som fysisk person ditt företag.

  Att vara ett dotterbolag innebär att ett annat företag äger mer än 50% av andelarna i företaget. På grund av detta är det endast aktiebolag som kan definieras som moderbolag eller dotterbolag.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!

  Har jag förstått rätt att om man startar ett dotterbolag behöver man inte lägga in något kapital för att kunna starta det?
  Sofia
 • Hej Sofia!

  Det måste alltid finnas aktiekapital i ett aktiebolag. Att vara ett dotterbolag är ingen egen företagsform. Det är bara en beskrivning av att bolaget ägs i majoritet av ett annat företag.

  Sedan 1 januari 2020 är kravet på kapital för svenska aktiebolag 25.000kr

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  Måste man ändra bolagsordningen till att innefatta "äga och förvalta aktier i bolag" om man startar ett dotterbolag?
  Linda
 • Hej Linda!

  Det finns inga formella krav på att du måste ändra verksamhetsbeskrivningen även fast du registrerar eller förvärvar ett dotterbolag.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  Jag funderar på att starta ett dotterbolag i Marocko. Jag är i kontakt med en rådgivare i Marocko men är jag tvungen att göra något från svenskt håll?

  Vänligen
  Martin
  Martin
 • Hej Martin!

  Om du avser att starta ett företag i Marocko måste vi hänvisa dig till att kontakta den myndighet eller instans i Marocko som är ansvarig för att registrera företag med din fråga.

  Med vänlig hälsning
  Bolagsverket
 • Hej,
  Vi har två helt skilda AB som vill registrera ett nytt AB dotterbolag som ägs 50/50% från vardera bolag.
  Är det möjligt?
  Kan vi göra detta på Verksamt.se?
  Mvh Per
  Per
 • Hej Per!

  Ja, det är fullt möjligt. När ni valt att ni vill registrera ett nytt aktiebolag måste ni välja att göra en detaljerad anmälan för att ni ska kunna välja juridiska personer som stiftare.

  När ni sedan kommer till den delen som rör stiftare anmäler ni respektive bolag som ägare.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  Hur gör man rent praktisk på verksamt för göra en befintlig Ab till dotterbolag ? Kan det vara samma styrelseledamot i dotterbolaget som i moderbolaget ?

  Med vänlig hälsning
  Sam
  Sam
 • Hej Sam!

  Att två befintliga aktiebolag har ett koncernförhållande till varandra (moderbolag-dotterbolag) har inte med styrelsen att göra, utan med vem som äger aktierna. Det finns således inget hinder för att samma personer kan sitta i styrelsen för båda bolagen.

  Vem som äger aktier och när aktier byter ägare i redan befintliga privata aktiebolag ska inte anmälas till Bolagsverket. Det ska istället ska istället noteras i bolagets aktiebok som styrelsen är skyldiga att upprätta.

  Skulle däremot verklig huvudman ändras måste det anmälas till oss.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej
  Kan man ombilda en bilfirma i ett AB till ett dotterbolag och behålla namnet i bifirman när man ombilda det till AB?
  Lars-Erik
 • Hej Lars-Erik!

  Ett särskilt företagsnamn (tidigare kallat för bifirma) är inte en egen juridisk person. Det är bara ytterligare ett namn som kan användas för att marknadsföra en del av huvudföretagets verksamhet.

  Om du vill överlåta namnet till ett nytt aktiebolag måste du också avregistrera det som särskilt företagsnamn då två aktiebolag inte kan ha identiska namn.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  Om jag vill skapa en koncern, där min befintliga aktiebolag blir moderbolag till ytterligare en nybildad aktiebolag (dotterbolag), kan jag då bilda dotterbolaget som ett aktiebolag utan att behöva lägga in ytterligare ett aktiekapital? Moderbolaget kommer då att vara stiftare till dotterbolaget och äga 100% av bolaget. Då moderbolaget också är helt nybildad finns det därför endast startkapitalet, på 25kkr, i bolaget som jag hade tänkt att använda som återinvestering in dotterbolaget.

  Om ja, hur gör jag detta på Verksamt.se vid registreringen då den i sista steget efterfrågar om bankintyg?

  Jag undrar också hur om samma aktiekapital kan användas för att starta ytterligare ett nytt dotterbolag som också kommer att ägas till 100% av moderbolaget.

  Vänliga hälsningar
  Nick
  Nick
 • Hej Nick!

  Det är inte tillåtet att använda samma kapital för att starta flera bolag. Varje nystartat aktiebolag ska registreras med minst 25.000kr i kapital.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.