Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Skall suppleanter skriva på årsredovisning

Skall suppleanter skriva på årsredovisning ? Behöver man inte längre sätta sin signatur på varje sida av resultat o balans? Gäller bostadsrättsförening

Kommentarer

 • Hej Isabell!

  Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

  Det räcker att bestyrka handlingen på en sida av årsredovisningen. Om du använder något av våra exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen, räcker det för att bestyrka handlingen.

  Med vänlig hälsning
  Janette
 • Tack för svar. Vi är alltså en bostadsrättsförening och inget aktiebolag. Vill betona det bara. Vi har inte fått det beskedet från vår redovisningsansvarige så därför blev jag osäker vem som har rätt. Litar på er såklart
  Isabell
 • Hej Isabell!

  För bostadsrättsföreningar gäller samma regler för underskrift som för aktiebolag.

  Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga ledamöter. Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  jag har hört att Bolagsverket inte godkänner att jag i egenskap av ledamot lämnar fullmakt åt annan att underteckna årsredovisningen, stämmer det och i så vall varför och på vilken grund?
  Niklas
 • Hej Niklas!

  Enligt årsredovisningslagen 2 kap. 7§ framgår att "I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen."

  Med vänlig hälsning
  Tobias F
 • Hej. Vilka styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen? Alla som varit ledamöter under räkenskapsåret, även de som kan ha avgått någon gång under året?
  Helene
 • Hej Helene!

  De ledamöter som utgör styrelsen vid tillfället för signerandet. Tidigare ledamöter skriver inte under.

  Med vänlig hälsning
  Tobias F
 • Vad händer om en ordinarie ledamot har avlidit innan årsredovisningen ska skrivas under? Skriver suppleanten under som ordinarie ledamot eller suppleant då?
  Anneli
 • Hej Anneli!

  Då personen är vald som suppleant så skriver denne under som suppleant.

  Med vänlig hälsning
  Tobias F

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.