Till senaste kommentaren

Skall suppleanter skriva på årsredovisning

Skall suppleanter skriva på årsredovisning ? Behöver man inte längre sätta sin signatur på varje sida av resultat o balans? Gäller bostadsrättsförening
Isabell Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Isabell!

  Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

  Det räcker att bestyrka handlingen på en sida av årsredovisningen. Om du använder något av våra exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen, räcker det för att bestyrka handlingen.

  Med vänlig hälsning
  Janette
 • Tack för svar. Vi är alltså en bostadsrättsförening och inget aktiebolag. Vill betona det bara. Vi har inte fått det beskedet från vår redovisningsansvarige så därför blev jag osäker vem som har rätt. Litar på er såklart
  Isabell
 • Hej Isabell!

  För bostadsrättsföreningar gäller samma regler för underskrift som för aktiebolag.

  Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga ledamöter. Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,

  jag har hört att Bolagsverket inte godkänner att jag i egenskap av ledamot lämnar fullmakt åt annan att underteckna årsredovisningen, stämmer det och i så vall varför och på vilken grund?
  Niklas
 • Hej Niklas!

  Enligt årsredovisningslagen 2 kap. 7§ framgår att "I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen."

  Med vänlig hälsning
  Tobias F
 • Hej. Vilka styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen? Alla som varit ledamöter under räkenskapsåret, även de som kan ha avgått någon gång under året?
  Helene
 • Hej Helene!

  De ledamöter som utgör styrelsen vid tillfället för signerandet. Tidigare ledamöter skriver inte under.

  Med vänlig hälsning
  Tobias F
 • Vad händer om en ordinarie ledamot har avlidit innan årsredovisningen ska skrivas under? Skriver suppleanten under som ordinarie ledamot eller suppleant då?
  Anneli
 • Hej Anneli!

  Då personen är vald som suppleant så skriver denne under som suppleant.

  Med vänlig hälsning
  Tobias F
 • Om ordinarie ledamoten är bortrest - vad finns det för lösningar för att kunna underteckna årsredovisning och fastställelseintyg? Ledamoten kan t.ex. ta emot handlingar per mail, underteckna och skanna/maila tillbaka undertecknade kopior som kan mailas vidare till Bolagsverket inom föreskriven tid. Fungerar det? När ska i så fall fastställelseintyget i original senast vara Bolagsverket tillhanda?
  Tobias
 • Hej Tobias!

  Fastställelseintyget ska alltid vara underskriven i original och ska skickas in samtidigt som årsredovisningen.

  Själva årsredovisningen kan exempelvis vara underskriven med hjälp av elektroniska signaturer så länge det program som används följer lagkraven för avancerad elektronisk underskrift.  Vidimeringen av årsredovisningen ska vara i original.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!
  Om en vd är utsedd, och är även styrelseledamot, skall det stå vid underskrifter både ock, eller räcker det att det står Verkställde direktör ?
  Kirsi
 • Hej Kirsi!

  Alla styrelseledamöter samt vd ska skriva under årsredovisningen.
  För att det inte ska uppstå några frågetecken så skriver ni både styrelseledamot och vd vid underskriften.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej, om ett AB har tre ordinarie styrelsemedlemmar men ingen suppleant och en av de tre har blivit så sjuk att han inte kan skriva under ÅR, hur gör man då?
  Katharina
 • Hej Katharina!

  Alla registrerade ledamöter måste skriva under årsredovisningen.

  Alternativet är att företaget anmäler en suppleant som efter registreringen kan ersätta den sjuka ledamoten.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej! Ett aktiebolag kan ju bildas med 2 personer, t.ex. en styrelseledarmot(vd) och en supleant. Räcker det i det fallet med att endast styrelseledarmot(vd) skriver under årsredovisningen, en person alltså?


  Gunnar
 • Hej Gunnar!

  Ja, det räcker att ledamoten skriver under årsredovisningen.

  Du kan läsa mer om underskrifter i en årsredovisning på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej, i det fall VD pga sjukdom inte har möjlighet underteckna årsredovisningen inom 6 månader från räkenskapsårets utgång, måste då ny VD väljas för att underteckna årsredovisningen inom lagstadgad tid?
  Lars
 • I ett AB finns 3 styrelseledamöter, (varav 1 VD och 1 ordf) samt 1 ledamot .
  Ingen suppleant finns. Firman tecknas av styrelsen eller ledamöterna var för sig.
  Bolagsordningen anger att styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst 3 ledamöter med högst tre suppleanter.

  Vid kommande bolagsstämma önskar ledamoten (ej ordf. eller VD) avgå p g a ålder.
  Visst blir styrelsen fulltalig och behörig om bolagsstämman utser de två kvarvarande ledamöterna som styrelse för kommande räkenskapsår?.

  Med vänlig hälsning och tack på förhand
  Sven
 • Hej Sven!

  Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Du kan läsa mer om styrelse o vd i aktiebolag på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej,
  I ett AB skall styrelsen enligt reg.uppgifter bestå av två ledamöter. Om en av två styrelseledamöter har avlidit efter räkenskapsårets utgång och det vid påskrivandet endast finns en ledamot registrerad, måste då suppleanten skriva under årsredovisningen? Eller räcker det att den kvarvarande ledamoten skriver under?

  Mvh Marika
  Marika
 • Hej Marika!

  Då personen är vald som suppleant så skriver denne under som suppleant tillsammans med ledamoten.

  Med vänlig hälsning
  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.