Till senaste kommentaren

Vem skriver under årsredovisningen om ledamoten är sjuk?

Hej, antag att ett aktiebolag har 1 ledamot i styrelsen. Antag sedan att den personen på grund av sjukdom inte kan underteckna årsredovisningen. Vad gör man då?
Mvh Göran
Göran Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Göran!

  Om aktiebolaget endast har en ledamot måste det, enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 3 §, finnas minst en suppleant.

  En styrelsesuppleant kan ersätta en styrelseledamot som är förhindrad att skriva under årsredovisningen.

  Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

  Vänliga hälsningar

  Annika
 • Om ett bolag har 3 ledamöter varav den en har avlidit men man har inte valt någon ny styrelseledamot ännu och årsredovisningen ska lämnas in. Hur gör man då?
  Björn
 • Hej Björn!

  Vi får en avisering till oss från Skatteverket om en person har avlidit. Har den aviseringen kommit till oss och vi har registrerat den så räcker det att de övriga två ledamöterna skriver under. Men för att kontrollera detta så rekommenderar jag att du ringer oss på 0771-670 670 så kan vi se hur det ser ut i styrelsen.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Vad händer om en styrelseledamot i en lokal förening i en ideell förening inte skriver under årsredovisningen?

  Lokalföreningen är en egen juridisk person och når inte upp till skyldigheten att lämna årsredovisning.


  Erik
 • Hej Erik!

  Om en ideell förening inte har skyldighet att upprätta någon årsredovisning finns det inte heller några påföljder från Bolagsverket om en ledamot inte skriver under den.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Årsredovisning skall ju undertecknas av styrelsen. Har en styrelseledamot utomlands svårt att komma hem i dessa tider. Fungerar det att nyttja e-signering för årsredovisningar?

  Hälsningar

  Stefan
  Stefan
 • Hej Stefan!

  Årsredovisningen kan signeras digitalt om hela styrelsen gör det. Det är inte tillåtet att blanda digital signatur med signatur i original. Tänk på att en digitalt signerad handling måste bestyrkas.

  Däremot måste fastställelseintyget skrivas på i original. Läs mer om detta i inlägget Digital signering av årsredovisning.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej!
  Årsredovisning skall ju undertecknas av styrelsen som består av tre styrelseledamöter. En styrelseledamot utomlands och har svårt att komma hem i dessa tider. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Kan de två ledamöterna skriva under årsredovisningen själva eller hur ska man gå tillväga?

  Hälsningar

  Mykola
  Mykola
 • Hej Mykola!

  Det är inte den registrerade firmateckningen som reglerar underskrifterna på årsredovisningen. Samtliga ledamöter, vd och eventuella arbetstagarrepresentanter måste skriva under den.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.