Till senaste kommentaren

Vad görs för att underlätta att hålla stämma?

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning. Antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.

På vår webbplats kan du läsa vilka lättnader som gäller för respektive företags- och föreningsform.

Riksdagen har också beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag och föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av det nya coronaviruset. Beslutet innebär att stämma även ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. De nya reglerna träder i kraft den 18 maj 2020.
Bolagsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Enligt våra stadgar ska årsstämman i vår brf hållas senast den 31 maj. Eftersom vi har många äldre medlemmar har vi beslutat att ställa in ordinarie mötet och ordna det per capsulam, dvs skriftligt. I år gäller det inga stadgeändringar. Min fråga är om Bolagsverket kräver 100% svar eller får vi nöja oss med det vi får?
  Thomas
 • Hej Thomas!

  Vid möte per capsulam gäller att samtliga medlemmar skriver under handlingen/protokollet.

  En möjlighet finns att få fullmakt från de medlemmar som inte kan närvara att rösta på stämman som hålls.

  Är det inget beslut på stämman som rör någon ändring i Bolagsverkets registrering behöver inget protokoll skickas in till Bolagsverket.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej Helen!
  Vår avsikt är att närvaroantalet ska vara 0. Ingen fysisk stämma hålls utom styrelsen och protokolljusterarna som når varann per telefon.
  Thomas
 • Hej,

  Enligt våra stadgar, ekonomisk förening, skall årsstämma hållas före juni månads utgång. Finns det något direktiv från regering eller någon annan beslutande myndighet att få senarelägga stämman t ex september med anledning av rådande smittspridning av Covid-19?

  Med vänlig hälsning
  Bojan
  Bojan
 • Hej Bojan!

  Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Så om er förenings räkenskapsår avslutades vid årsskiftet är ni tvungen att hitta en lösning för att hålla stämman i juni.

  På vår webbplats har vi sammanställt information om vad som har gjorts för att underlätta för företag och föreningar att hålla stämma med tanke på coronaviruset.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej,
  Gäller det även för sparbanker att stämman i år skall hållas före den 30/6?
  Sparbankslagen säger ju 31/5.

  Mvh,
  Thomas
 • Hej Thomas!

  Ordinarie sparbanksstämma ska hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår. Den tillfälliga lagen är till för att underlätta deltagandet.

  Med vänlig hälsning
  Helén
 • Hej,
  Enligt våra stadgar ska årsstämman i vår brf hållas senast sista maj. Vi har en stämma per capsulam. Alla medlemmar utom en - som inte bor i vår fastighet - har skrivit under. Den medlemmen visar ingen vilja att deltaga. Vi måste väl därför ordna med en annan typ av stämma, antar jag. Undrar om rösterna från de medlemmar som redan har undertecknat protokollet kan räknas som röster vid en poströstning eller på något annat sätt. Utgår ifrån att 100%-regeln bara gäller vid per capsulam-röstning.
  Tacksam för snabbt svar.// Lennart
  Lennart
 • Hej Lennart!

  Ni kan inte tillgodoräkna underskrifterna från ett protokoll till ett annat eftersom det blir olika datum på stämmorna.

  Ni måste kalla till en ny stämma och upprätta ett nytt protokollsunderlag om inte den sista personen skriver under stämmoprotokollet som upprättats per capsulam.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Kan man skjuta på en bolagsstämma Aktiebolag  till den 8 augusti. Borde vara före den sista juni.
  LENA
  Lena
 • Hej Lena!

  Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Allting  annat går ju att flytta varför inte en årsstämma. Vi vill eventuellt flytta ett ab från den 29 juni till den 8 augusti. Allt för att så många som möjligt skall kunna delta. Vi vill göra det inte för att det ställa till besvär utan för att undvika smittspridning på ett sårbart samhälle.
  Lena

  Lena
 • Hej Lena!

  Det finns en tillfällig lag för att underlätta att hålla bolagsstämma som säger att man kan använda sig av exempelvis fullmakter eller poströstning inför en bolagsstämma, men stämman måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  Du kan läsa mer om den tillfälliga lagen på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Helén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.