Till senaste kommentaren

Vad händer om jag inte anmäler verklig huvudman?

Bolagsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Att anmäla uppgifter till registret är en skyldighet enligt
  lag. Det ser inte bra ut att inte uppfylla sina lagliga skyldigheter.

  Ett av registrets syften är att visa upp att ditt företag eller din förening inte har något att dölja vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte göra en anmälan medför en markering avsedd som en varningssignal för alla som har med företaget eller föreningen att göra.

  Banker kan bedöma företaget som en risk
  Banker, finansbolag och kreditupplysningsföretag är exempel på verksamheter som ska använda registret när de riskbedömer sina kunder. Ett företag eller en förening som inte anmäler några uppgifter kan bedömas ha en högre risk och därmed få sämre villkor av exempelvis banker. Det kan också hända att en bank helt avstår från att ha företaget som kund.

  Företaget eller föreningen och dess företrädare kan även få betala kännbara belopp i form av viten tills en anmälan kommer in.

  Mer information om verklig huvudman
  Bolagsverket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.